Prijzen

Prijzen

Het lesgeld mag overgemaakt worden, mits alle inschrijfgegevens gelijk zijn gebleven. Onthoud dan of u in het voorjaar of in het najaar lid bent geworden: u behoeft slechts jaarlijks de € 30,– lidmaatschap te voldoen. Vermeld alstublieft voor welke hond(en) en welke cursus(sen) u geld overmaakt.

Ons banknummer is: IBAN NL81ABNA0564754927 BIC ABNANL2A ten name van: USV, afdeling hondensport VOP

Het lidmaatschap bedraagt per jaar € 30,– per persoon.

Te betalen bij 1e inschrijving en vervolgens jaarlijks.

Als er twee personen uit één gezin met de honden lopen, betalen beiden lidmaatschap. (Voor thuis wonende kinderen wordt een uitzondering gemaakt).

De cursus is € 47,50 per cursist & hond, per cursusperiode.

Een tweede cursus in dezelfde cursusperiode is € 32,50

Een tweede cursus met een tweede hond is € 47,50 Bij gedurende de cursus instromen, wordt de prijs aangepast aan het aantal nog te volgen lessen. Dit wordt op aanvraag bekend gemaakt.