Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid

De start van de training is de puppy/jonge honden cursus. In principe kan er gestart worden met trainen zodra de hond (een deel van) zijn inentingen heeft gehad.

Puppy/jonge honden cursus

De start van de training is de puppy/jonge honden cursus. In principe kan er gestart worden met trainen zodra de hond (een deel van) zijn inentingen heeft gehad. De hond is dan tussen de 10 en 12 weken oud. De puppy/jonge honden cursus kent geen vaste instroomdata: er kan vrijwel altijd direct gestart worden met deze cursus. Doel van de puppy/jonge honden cursus is het versterken van de band tussen baas en hond. De eerste basale commando’s worden aangeleerd. Denk aan het commando ‘zit’ en ‘hier’.

Sociale Huishond

In het programma sociale huishond zijn een aantal oefeningen opgenomen waarin het mogelijk is om een
eventuele agressiviteit van honden te kunnen ontdekken. De oefeningen kunnen er natuurlijk ook voor dienen
om agressief gedrag om te kunnen buigen naar gewenst gedrag. Als U dan ook het examen sociale huishond met
een voldoende resultaat hebt afgelegd en daarnaast ook nog het principe huldigt dat u een hond heeft voor uw
plezier en niet voor het chagrijn van een ander, dan mag U er vanuit gaan dat U met uw hond door vele mensen
als niet hinderlijk voor de omgeving beschouwd zult worden.

Oefeningen

1. Lopen aan de lijn.
2. Geluidproef.
3. Voedsel weigeren.
4. Visuele prikkel.
5. Achterlaten met afleiding.
6. Omgang hond – hond.
7. Omgang hond – mensen.
8. Komen indien geroepen.
9. Omgang begeleider – hond.

GGB

Deze cursus kan gevolgd worden indien men in het bezit is van het SHH diploma
De negen GGB oefeningen zijn:

1. Gedrag ten aanzien van andere honden
2. Blijven liggen 2 minuten inzicht
3. Volgen aan de voet, aangelijnd
4. Volgen aan de voet, los
5. Appel op af stand
6. Komen op bevel
7. Plaats sturen
8. Vlak apport
9. Omgang begeleider/hond

GG1

Deze curus kan gevolgd worden indien men in bezit is van het GGB diploma
De elf GG1 oefeningen zijn:

1. Gedrag ten aanzien van andere honden.
2. Blijven zitten één (1) minuut in zicht.
3. Blijven liggen twee (2) minuten uit zicht.
4. Volgen aan de voet, aangelijnd.
5. Volgen aan de voet, los.
6. Appel op af stand.
7. Plaats sturen.
8. Voorkomen.
9. Sorteren.
10. Apport over de hindernis.
11. Omgang begeleider/hond.

GG2

Deze cursus kan gevolgd worden indien men in bezit is van het GG1 diploma
De twaalf GG2 oefeningen zijn:

1. Blijven zitten, twee (2) minuten uit zicht.
2. Blijven liggen, vier (4) minuten uit zicht.
3. Los volgen.
4. Appel op af stand.
5. Vooruit sturen, positie en aansluiten.
6. Zitten en liggen tijdens het volgen.
7. Apport over de hindernis.
8. Verwijzen van het voorwerp.
9. Apport met richting aanwijzingen.
10. Komen met hoogtesprong.
11. Sorteren.
12. Omgang begeleider/hond.

GG3

Deze cursus kan gevolgd worden indien men in het bezit is van het GG2 diploma
De twaalf GG3 oefeningen zijn:

1. Blijven zitten, twee (2) minuten uit zicht.
2. Blijven liggen, vier (4) minuten uit zicht. Bij wedstrijden zes (6) minuten uit zicht.
3. Los volgen.
4. Zitten, staan en liggen tijdens het volgen.
5. Wissel.
6. Naar pylon zenden, naar de driehoek zenden.
7. Appel op af stand.
8. Sorteren.
9. Verwijzen van het voorwerp.
10. Apport vreemd voorwerp over de hindernis.
11. Apport met richting aanwijzingen.
12. Omgang begeleider/hond.

Voor een uitgebreide informatie en/of regels over bovenstaande cursussen kan je ook terecht bij www.fhn.nl bij gedrag en gehoorzaamheid.