Privacy Policy

Algemeen

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit houdt het volgende in:

Websitebezoek en invullen contactformulier:

 • Wij verzamelen een minimale set aan gegevens. Dit gebeurt volautomatisch.
 • Wij bewaren deze gegevens niet langer dan absoluut noodzakelijk.
 • Wij gebruiken de gegevens om u een goede website ervaring te bieden.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van uw gegevens.
 • U mag er zeker van zijn dat wij uw gegevens niet doorverkopen aan derde partijen.
 • Als u het contactformulier invult, dan gebruiken wij deze gegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden;
 • Als u via het aanmeldformulier aangeeft dat u interesse heeft om lid te worden van onze vereniging, gebruiken wij deze gegevens om dit te registreren.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Grondslag: het voeren van een goede administratie ten behoeve van het lidmaatschap van USV Rotterdam, afdeling Handboogsport.

Benodigde gegevens bij inschrijving:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Straat, huisnummer, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Bij minderjarigen: naam, emailadres en telefoonnummer van de ouder(s) of wettelijk voogd.
  • Bij minderjarigen is toestemming voor het verwerken van bovenstaande gegevens schriftelijke toestemming nodig van de ouder(s) of wettelijk voogd.

Duur van opslag van deze gegevens:

 • Gedurende het lidmaatschap;
 • Tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap;
 • Financiële gegevens tot 7 jaar na het lidmaatschap (wettelijke verplichting).

Verstrekken aan derde partijen:

 • Beperkte gegevens aan interne commissies met als doel het voeren van een goede les- en wedstrijdadministratie;
 • Beperkte gegevens aan de OMNI Vereniging USV met als doel het voeren van een goede financiële administratie;
 • Beperkte gegevens aan de Nederlandse Handboog Bond (NHB) met als doel het voeren van een goede ledenadministratie;
 • Beperkte gegevens aan handboogverenigingen met als doel het verwerken van inschrijvingen voor wedstrijden. Dit gebeurt alleen als u uzelf opgeeft voor een wedstrijd.

Foto- en videomateriaal:

 • Tijdens evenementen (wedstrijden, clinics, materiaaldagen) kunnen er foto’s worden gemaakt. Als u niet wilt dat foto’s van u gepubliceerd worden, dan kunt u dit vooraf aan de organiserende commissie doorgeven.

Uw rechten:

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens;
 • U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens;
 • U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen aan uzelf of aan een door u aangewezen partij;
 • U heeft het recht om een eerder gegeven toestemming voor het verwerken van (een deel van) uw gegevens in te trekken.

Het is mogelijk dat wij u vragen om uzelf te legitimeren voor wij aan het verzoek kunnen voldoen.

Klachten:

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Wij doen ons uiterste best om er samen met u uit te komen.