Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap

 • Een lidmaatschap ga je altijd aan voor een heel kalenderjaar.
 • Als je later in het lopende jaar lid wordt, blijf je dit tot en met 31 december van dat jaar.
 • Je wordt lid als:
  • Je na de cursus een lidmaatschap aangeboden krijgt en dit aanneemt.
  • Je al eerder geschoten hebt en een trainer akkoord gaat met jouw lidmaatschap*.
  • Je het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd hebt bij een trainer, de penningmeester of de secretaris.
  • Bij minderjarige aspirant-leden dient een ouder of wettelijk vertegenwoordiger te tekenen. Wij hebben ook hun contactgegevens nodig.

Lidmaatschap opzeggen

Uiteraard vinden wij het vervelend om je te zien vertrekken, maar soms werken de omstandigheden niet mee. Daar hebben we alle begrip voor.

 • Opzeggen dient schriftelijk of via email naar de secretaris te gebeuren.
  Pas na bevestiging van de opzegging is je lidmaatschap afgerond en opgezegd.
 • Wil je jouw lidmaatschap opzeggen, dan dien je dit uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar te doen.
 • Bij opzegging gedurende een kalenderjaar, is de volledige contributie van dat kalenderjaar verschuldigd. Gedurende het kalenderjaar ben je nog gewoon welkom als schutter, enkele uitzonderingen voorbehouden.
 • Ontvangen wij geen schriftelijk (email)bericht van je met een opzegging, dan wordt dit lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Overschrijving van of naar een andere vereniging

 • Je kan een overschrijvingsformulier aanvragen bij de secretaris. Dit formulier kan je aan de nieuwe vereniging overhandigen. De nieuwe vereniging zorgt voor overschrijving bij de NHB. Let op je betalingsverplichting aan USV: heb je niet tijdig opgezegd, dan ben je het lidmaatschap verschuldigd.
 • Als je van een andere vereniging komt, neem dan jouw overschrijvingsformulier mee. We gaan er van uit dat jij bij de vorige vereniging de NHB afdracht betaald hebt. Wij zorgen voor overschrijving bij de NHB.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering en bestaat uit 3 onderdelen:

 • Contributie USV Handboog;
 • Contributie NHB;
 • Bijdrage aan de OMNI-vereniging.

Deze onderdelen kunnen niet van elkaar worden losgekoppeld.