Lidmaatschap opzeggen

Lidmaatschap opzeggen

Hanboogvereniging USV

Aan alle leden van USV Rotterdam, afdeling Handboogsport

Beste medeschutter,

Omdat wij nogal wat vragen krijgen over het opzeggen van het lidmaatschap volgt hieronder de regels die wij hanteren.

  • Opzeggen dient schriftelijk of via email naar de secretaris te gebeuren.
    Pas na bevestiging van de opzegging is je lidmaatschap afgerond en opgezegd.
  • Wil je jouw lidmaatschap opzeggen, dan dien je dit uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar te doen.
  • Bij opzegging gedurende een kalenderjaar, is de volledige contributie van dat kalenderjaar verschuldigd.
  • Ontvangen wij geen schriftelijk (email)bericht van je met een opzegging, dan wordt dit lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur