Algemene informatie

Algemene informatie

Hanboogvereniging USV

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering en bestaat uit 3 onderdelen:

  • contributie USV Handboog;
  • contributie NHB;
  • bijdrage aan de OMNI-vereniging.

Deze onderdelen kunnen niet van elkaar worden losgekoppeld.

De contributiebedragen voor kalenderjaar 2019 zijn:

  • Senioren / veteranen: € 175,00
  • Junioren: € 135,00
  • Aspiranten: € 105,00

Lidmaatschap

Lid worden gaat in gezamenlijk overleg na afloop van de handboogcursus.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via email naar de secretaris (voor het emailadres: zie contactgegevens).

Automatische verlenging is wettelijk toegestaan. Wil je jouw lidmaatschap opzeggen, dan dien je dit minimaal 4 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar te doen. Ontvangen wij geen schriftelijk (email)bericht van je met een opzegging, dan wordt je lidmaatschap automatisch verlengd.