Algemene informatie

Algemene informatie

Hanboogvereniging USV

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering en bestaat uit 3 onderdelen:

  • contributie USV Handboog;
  • contributie NHB;
  • bijdrage aan de OMNI-vereniging.

Deze onderdelen kunnen niet van elkaar worden losgekoppeld.

De contributiebedragen voor kalenderjaar 2019 zijn:

  • Senioren / veteranen: € 175,00
  • Junioren: € 135,00
  • Aspiranten: € 105,00

Lidmaatschap

Lid worden gaat in gezamenlijk overleg na afloop van de handboogcursus.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via email naar de secretaris.

Automatische verlenging is wettelijk toegestaan. Wil je jouw lidmaatschap opzeggen, dan dien je dit minimaal 4 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar te doen. Ontvangen wij geen schriftelijk (email)bericht van je met een opzegging, dan wordt je lidmaatschap automatisch verlengd.