Jaarlijkse ledenvergadering

Op 10 maart 2020 is er geen vrij schieten in verband met de algemene ledenvergadering. Wil je als USV lid inspraak hebben in wat de vereniging doet? Vraag je jezelf niet alleen af wat de vereniging voor jou doet, maar ook wat jij voor de vereniging doet? Kom dan naar de ALV.

Inloop: vanaf 19:30, aanvang: 20:00 uur.

De agenda wordt apart per mail rondgestuurd.