Bestuur

Bestuur USV Rotterdam

De Schalm
Bezoekadres: Accommodatie ‘De Schalm’
Vosbergenpad 30
3077 TV Rotterdam
Tel.: 010 4791726
Correspondentieadres: Secretaris USV OMNI-vereniging
Bank:
Rekeningnummer:
Ten name van:
KvK:
ABN Amro Bank
NL58ABNA0567741389
Rotterdamse Sportvereniging USV – OMNI Vereniging
40342673
OMNI bestuur
Voorzitter Willem Mourus
Secretaris Eric van Ham
Penningmeester Remon Wagemakers
Algemeen bestuurslid Peter Sloof
Algemeen bestuurslid Jan-Willem Hollestein
Statuten USV OMNI USV anno 8 mei 1992