•  Omni
  •  Jeu de Boules
  •  Handboog
  • Hondenschool-VOP
  • Teamwork

Bestuur

Contact Informatie  
Bezoek- en
Correspondentieadres
Accommodatie ‘De Schalm’
Vosbergenpad 30
3077 TV Rotterdam
Tel.: 010-4791726
E-mail Via contact pagina
Bank ABN Amro Bank
Rekeningnummer NL58ABNA0567741389

Ten name van

Rotterdamse Sportvereniging USV-Omni Vereniging
KvK 40342673
   
OMNI bestuur  
Voorzitter Richard Gerritse
Secretaris Marijke Remkes
Penningmeester Remon Wagemakers
Algemeen bestuurslid Peter Sloof
   
Statuten USV OMNI USV anno 8 mei 1992