•  Omni
 •  Jeu de Boules
 •  Handboog
 • Hondenschool-VOP
 • Teamwork

Algemene Informatie USV Omni

De Rotterdamse Sportvereniging Uit Vriendschap kent een OMNI-structuur.

OMNI-structuur
Er is een OMNI-vereniging opgericht met als voornaamste doelstellingen:

 • het doen beoefenen en het bevorderen van sport in de meest uitgebreide zin;
 • het bevorderen van de oprichting van een vereniging (subvereniging) voor elke tak van sport;
 • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de subverenigingen;
 • het beheren van de eigendommen van de OMNI-vereniging.

De Rotterdamse Sportvereniging Uit Sport Vriendschap (USV) bestaat thans uit:

 • De OMNI-vereniging
 • Handboogsportvereniging
 • Hondensportvereniging (voorheen VOP)
 • Jeu de Boules-vereniging
 • R.H.V. Teamwork

Alle USV-verenigingen zijn separate entiteiten:

 • staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
 • hebben een eigen statuut, algemene vergadering en bestuur

De OMNI-vereniging USV Rotterdam

Van de OMNI-vereniging USV Rotterdam kunt u geen lid worden. Door lid te worden van een van de subverenigingen, wordt u automatisch lid van de OMNI-vereniging.
De OMNI-vereniging regelt de overkoepelende zaken als gebouwenbeheer, keukencommissie, etc.

De OMNI activiteiten

Onder de vleugels van het OMNI bestuur vinden er een tweetal activiteiten binnen ons clubgebouw plaats.
- Kaarten
- Stijldansen

Het USV-complex

Alle verenigingsactiviteiten vinden plaats op de accommodatie “De Schalm” Vosbergenpad 30, 3077 TV Rotterdam. De verenging huurt het complex van de Dienst Sport en Recreatie van de Gemeente Rotterdam. Het clubgebouw en de sporthal (de opstallen) welke in eigen beheer door de leden zijn gebouwd, zijn verenigings-eigendomen.

De sportactiviteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de betreffende subvereniging op overeengekomen openingstijden.

De geschiedenis van de Rotterdamse Sportvereniging Uit Sport Vriendschap (USV)

In 1948 werd Unilever Sportvereniging, afdeling Korfbal opgericht. In 1963 heeft verzelfstandiging plaatsgevonden en is tevens de tenaamstelling veranderd in “Uit Sport Vriendschap”. De korfbalvereniging trainde op een veld hetgeen zij op sportcomplex “Varkenoord” in huur had.
In 1984 is USV verhuisd naar de Beverwaard waar zij zich een clubgebouw in eigendom verwierf en een sportcomplex in huur en exploitatie verkreeg.
Vanaf 1989 is binnen USV gestreefd naar een OMNI-structuur waarna de volgende ontwikkelingen tot realisatie kwamen:

 • 1989 – oprichting van de subvereniging Jeu de Boules;
 • 1992 – oprichting van de OMNI-vereniging en overdracht van de infrastructurele eigendommen en verplichtingen aan de OMNI-vereniging;
 • 1996 – oprichting van de subverenging handboogsport;
 • 1998 – liquidatie van de subvereniging korfbal;
 • 1998 – opening van de door de leden in eigen beheer gerealiseerde sporthal;
 • 2001 – oprichting van de subvereniging hondensport v/h VOP
 • 2023 – toetreding van de subvereniging RHV Teamwork